Szybka pomoc

Dostęp do szybkiej pomocy specjalistów w zakresie informatyki oraz teleinformatyki.

Odzyskiwanie danych

Pomoc w odzyskaniu cennych danych przechowywanych na różnego rodzaju nośnikach.

Ochrona danych osobowych

Porady, szkolenia oraz przygotowanie dokumentacji zgodnej z Ustawą.

Outsourcing IT

Obsługa informatyczna bez ponoszenia kosztów utrzymania działu IT w swoich strukturach.

Przygotowanie dokumentacji wymaganej przez Ustawę i Rozporządzenie

Nasza firma  zajmuje się przygotowywaniem i wdrażaniem  dokumentacji wymaganej przez Ustawę o Ochronie Danych Osobowych oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w której skład wchodzą:

 

Polityka Bezpieczeństwa zawierającej w szczególności :

 • wykaz budynków, pomieszczeń lub części pomieszczeń, tworzących obszar, w którym przetwarzane są dane osobowe,
 • wykaz zbiorów danych osobowych wraz ze wskazaniem programów zastosowanych do przetwarzania tych danych,
 • opis struktury zbiorów danych wskazujący zawartość poszczególnych pól informacyjnych i powiazania miedzy nimi,
 • sposób przepływu danych pomiędzy poszczególnymi systemami,
 • określenie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia
 • poufności, integralności i rozłączalności przy przetwarzaniu danych.

Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym zwierającej w szczególności:

 • procedury nadawania uprawnień do przetwarzania danych i rejestrowania tych uprawnień w systemie informatycznym oraz wskazanie osoby odpowiedzialnej za te czynności,
 • stosowane metody i środki uwierzytelnienia oraz procedury związane z ich zarządzaniem i użytkowaniem,
 • procedury rozpoczęcia, zawieszenia i zakończenia pracy przeznaczone dla użytkowników systemu,
 • procedury tworzenia kopii zapasowych zbiorów danych oraz programów i narzędzi programowych służących do ich przetwarzania,
 • sposób, miejsce i okres przechowywania: (elektronicznych nośników informacji zawierających dane osobowe,  kopii zapasowych),
 • sposób zabezpieczenia systemu informatycznego przed działalnością oprogramowania, o którym mowa w pkt III ppkt 1 załącznika do rozporządzenia,
 • sposób realizacji wymogów, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia,
 • procedury wykonywania przeglądów i konserwacji systemów oraz nośników informacji służących do przetwarzania danych.

Pomoc komputerowa, Pomoc komputerowa Opole, serwis komputerowy, odzyskiwanie danych, przywracanie danych, naprawy komputerów,
 sieci teleinformatyczne,serwis komputerowy Opole, ochrona danych osobowych, naprawy komputerów Opole,
<a href="http://opti-net.pl"> opti-net.pl </a>